ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ   ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 15/06/2021 - Παρασκευή 17/09/2021

Δείτε την προκήρυξη εδώ.