ΠΜΣ “Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές”

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, από ΕΔΙΠ καθώς καί από εξωτερικούς συνεργάτες.