ΠΜΣ “Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές”

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τη λίστα των διπλωματικών εργασιών που υποστηρίχθηκαν με επιτυχία στο πλαίσιο του ΠΜΣ " Μουσική Τεχνολογία και Συγχρονες Πρακτικές" και να έχετε πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενό τους, μέσα από το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ, "Πέργαμος".

"Πέργαμος": Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.