ΠΜΣ “Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές”

ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 09 / 03 /2020

Ειδίκευση: JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ