ΠΜΣ “Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές”

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Στο ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές» υπάρχουν οι εξής διακριτές ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένη Μουσική Τεχνολογία,
  2. Jazz Μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
  3. Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα.