ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υποστήριξη Διπλωματικών Εργασιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Πέμπτη 11/3 και (αν χρειαστεί) Παρασκευή 12/3. Η ώρα και τοποθεσία (αν αρθεί το lock down) θα  ανακοινωθούν σύντομα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/ριες καταθέσουν τη τελική τους
εργασία στην τριμελή επίτροπή το αργότερο μέχρι 2/3.