ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Η Διδακτική Περίοδος για το ΠΜΣ "Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές" στο εαρονό εξάμηνο είναι από 8/3/2021 έως 18/6/2021.

Η Εξεταστική Περίοδος θα είναι από 22/6/2021 έως 15/7/2021.