ΠΜΣ “Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές”

ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 24 / 07 /2021

Ειδίκευση: JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ